Husförhörslängden i Örkened 1890–1900


Startsidan  1900-1910  Alfabetisk  Beskrivning

By/plats, Sidor By/plats, Sidor
Gisslaboda, I:1-20 Norra Duvhult, II:1-16
Tostaboda, I:21-29 Södra Duvhult, II:17-29
Ubbeboda, I:30-44 Tranetorp, II:30-37
Södra Esseboda, I:45-53 Kvarnatorp, II:38-41
Norra Esseboda, I:54-61 Svanshult, II:42-48
Santatorp, I:62-67 Stora Bökön, II:49-66
Fröatorp, I:68-72 Björstorp, II:67-71
Hunshult, I:73-98 Gylleboda, II:72-73
Tosthult, I:99-138 Rävatorp, II:74-81
Ulfshult, I:139-165 Smålatorp, II:82-87
Kätteboda, I:165-182 Hövidstorp, II:88-91
Rumpeboda, I:183-195 Frostenstorp, II:92-98
Trulsatorp, I:196-201 Edema, II:99-123
Södra Havhult, I:202-215 Traneboda, II:124-144
Norra Havhult, I:216-223 Skyttetorp, II:145-154
Graveboda, I:224-243 Södra Rågeboda, II:155-176
Hässlehult, I:244-246 Gylsboda, II:177-188
Tomaboda, I:247-266 Strönhult, II:189-223
Ekhult, I:267-282 Kruseboda, II:224-233
Hägghult, I:283-303 Grimsboda, II:234-248
Rönneboda, I:304-316 Björkhult, II:249-268
Vermanshult, I:317-327 Ekeshult, II:269-283
Bosakulla, I:328-336 Örnanäs, II:284-292
Nedraryd, I:337-345 Olastorp, II:293-299
Kungsgården, I:346-358 Komålen, II:300-308
Kärraboda, I:359-369 Lilla Ekön, II:309-316
Tomahult, I:370-376 Nybygden, II:317-326
Skinnemyra, I:377-390 Applahult, II:327-341
Västra Flyboda, I:391-406 Böglarehult, II:342-369
Östra Flyboda, I:407-433 Lilla Bökön, II:370-380
Tostaholm, I:434-437 Tjuvön, II:381-409
Lönsboda, I:438-468 Jonstorp, II:410-419
Åbuen, I:469-489 Lilla Trånghyltan, II:420-424
Gisslaboda, I:490-495 Stora Nyteboda, II:425-439
På socknen skrivna, II:440-444
Ant. enl. Kgl. Förordn., II:445-451
Gylsboda stenhygge, II:460

Startsidan  1900-1910  Alfabetisk  Beskrivning

Husförhörslängden 1890–1900 i Örkened, sidnummer
©Sven Hellgren, Lönsboda
(version 2019-09-29)