Husförhörslängden i Örkened 1890–1900


Startsidan  1900-1910  Sidnummer  Beskrivning

By/plats, Sidor By/plats, Sidor
Applahult, II:327-341 Kvarnatorp, II:38-41
Björkhult, II:249-268 Kärraboda, I:359-369
Björstorp, II:67-71 Kätteboda, I:165-182
Bosakulla, I:328-336 Lönsboda, I:438-468
Böglarehult, II:342-369 Nedraryd, I:337-345
Lilla Bökön, II:370-380 Nybygden, II:317-326
Stora Bökön, II:49-66 Stora Nyteboda, II:425-439
Norra Duvhult, II:1-16 Olastorp, II:293-299
Södra Duvhult, II:17-29 Rumpeboda, I:183-195
Edema, II:99-123 Södra Rågeboda, II:155-176
Ekeshult, II:269-283 Rävatorp, II:74-81
Ekhult, I:267-282 Rönneboda, I:304-316
Lilla Ekön, II:309-316 Santatorp, I:62-67
Norra Esseboda, I:54-61 Skinnemyra, I:377-390
Södra Esseboda, I:45-53 Skyttetorp, II:145-154
Västra Flyboda, I:391-406 Smålatorp, II:82-87
Östra Flyboda, I:407-433 Strönhult, II:189-223
Frostenstorp, II:92-98 Svanshult, II:42-48
Fröatorp, I:68-72 Tjuvön, II:381-409
Gisslaboda, I:1-20 Tomaboda, I:247-266
Gisslaboda, I:490-495 Tomahult, I:370-376
Graveboda, I:224-243 Tostaboda, I:21-29
Grimsboda, II:234-248 Tostaholm, I:434-437
Gylleboda, II:72-73 Tosthult, I:99-138
Gylsboda, II:177-188 Traneboda, II:124-144
Gylsboda stenhygge, II:460 Tranetorp, II:30-37
Norra Havhult, I:216-223 Trulsatorp, I:196-201
Södra Havhult, I:202-215 Lilla Trånghyltan, II:420-424
Hunshult, I:73-98 Ubbeboda, I:30-44
Hägghult, I:283-303 Ulfshult, I:139-165
Hässlehult, I:244-246 Vermanshult, I:317-327
Hövidstorp, II:88-91 Åbuen, I:469-489
Jonstorp, II:410-419 Örnanäs, II:284-292
Komålen, II:300-308 På socknen skrivna, II:440-444
Kruseboda, II:224-233 Ant. enl. Kgl. Förordn., II:445-451
Kungsgården, I:346-358

Startsidan  1900-1910  Sidnummer  Beskrivning

Husförhörslängden 1890–1900 i Örkened, Alfa
©Sven Hellgren, Lönsboda
(version 2019-09-29)