Husförhörslängd I  i Örkened 1890–1899


Gisslaboda

Sidor:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Startsidan  Byar  Beskrivning

Husförhörslängd I  1890–1899 i Örkened.
(version 2009-09-28)  © Sven Hellgren, Lönsboda.