Kyrkböcker i Örkened

Husförhörslängden 1890-1900

Beskrivning

Denna sida med Kyrkböcker i Örkened är ännu på prototypstadiet!
Det innebär att det finns många länkar som inte fungerar. Sidan är under uppbyggnad och idag finns endast sidorna för byn Gisslaboda ur den sista husförhörslängden utlagda.

Använd webbläsarens "bakåtknapp" för att komma tillbaka, om en länk använts, som leder till en saknad sida.

Tanken är att efter hand försöka lägga ut samtliga byar i den sista husförhörslängden respektive den första församlingsboken. Det blir mer än tvåtusen sidor. Men till att börja med blir det, att få prototypen att fungera med några byar till inom kort.

Kyrkböcker i Örkened,  ©Sven Hellgren, Lönsboda.
(version 2019-09-24)