Husförhörslängd I  i Örkened 1890–1899


Ubbeboda

Sidor:

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
 
40 41 42 43 44          


Startsidan  Byar  Beskrivning

Husförhörslängd I  1890–1899 i Örkened.
(version 2019-09-28)  © Sven Hellgren, Lönsboda.