Beskrivning

till den digitala Husförhörslängden i Örkened 1890-1900

Sidorna fungerar med länkar sig mellan sig. Länkarna är understrukna och i de färger webbläsaren är inställd för. För att länka sig tillbaka till föregående sida, användes webbläsarens quot;bakåtknapp" (markerad med en vänsterpil), som vanligtvis finns till vänster uppe i verktygsfältet.
Knappar med blädderhjälp finns i vänster nederkant i husförhörslängdens uppslag.
Föreg. sida  bläddrar bakåt i boken
Nästa sida  bläddrar framåt i boken
Sidor  bläddrar tillbaka till valet av sidor i den aktuella byn
Byar  bläddrar tillbaka till bokens förteckning över byar
Startsidan  bläddrar tillbaka till startsidan
1900-1910  bläddrar till Församlingsboken 1900-1910
Sidnummer  bläddrar till meny i sidnummerordning
Alfabet  bläddrar tillbaka till meny i alfabetisk ordning
Beskrivning  bläddrar till hjälpsidor med beskrivning

Husförhörslängden 1890-1900 består av två volymer, båda numrerade 1-501. Därför anger första siffran i sidnumret volym I eller II, de följande tre siffrorna uppslagsnummer i boken.

Huvudet
I huvudet framgår vilken längd det är (I eller II), uppslagets nummer i längden, samt namnet på by eller plats. Även ytterligare anteckningar om platsen, om sådan anteckning finns.
Rad
Radnummer på uppslaget. Blanka rader har utelämnats.
Namn
Samtliga namn som finns nämnda. Även relation eller titel.
Relationer anges enligt inskrift; vanligen H. = hustrun, b. = barnet, E. = änkan.
En del förkortningar kan ibland förekomma, som Inh. = inhyses (ungefär inneboende).
Yrke
Yrkestitel, där sådan finns inskriven.
Född
Födelsedatum.
Plats
Födelseförsamling.
Gift
Datum för senaste giftermål.
Änk.
Datum för makes eller makas dödsfall.
Skilsmässa skrivs vanligen in under rubriken Anteckningar.
Inflyttning
Församling etc., varifrån inflyttning skett, samt datum för inflyttningen.
Fbok
Hänvisning till uppslag i församlingsboken om inflyttning skett från annan plats inom församlingen.
Här anges även uppslag i tidigare bok vid överföring därifrån.
Husförhörslängden 1890-1900, liksom den föregående 1877-1890, består av två volymer, båda numrerade 1-501. Där anger, vid överflyttning, första siffran volym I eller II, de följande tre siffrorna uppslagsnummer i boken.
Anteckningar
Särskilda anteckningar, som införts på raden för personen.
Värnplikt
Förhållanden rörande värnplikten, vanligen värnpliktsnummer. Förkortningen Frik. betyder Frikallad.
Utflyttning
Församling etc., vartill utflyttningen skett, samt datum för utflyttningen. Vid överföring till senare bok, församlingsboken 1900-1910, anges årtalet (1900).
Fbok
Hänvisning till uppslag i församlingsboken, om utflyttningen skett till annan plats inom församlingen.
Här anges även uppslag i senare bok, vid överföring dit.
Se även om husförhörslängdens uppdelning under Inflyttning/Fbok ovan.
Död
Datum för dödsfall.
Rad
Radnummer på uppslaget. Blanka rader har utelämnats.
Utdraget är för de flesta uppgifter gjort ordagrannt, när det gäller text. Datum anges dock i de flesta fall alltid i formen ÅÅÅÅMMDD.
Observera!  Detta är en sekundärkälla. Uppgifter, som är viktiga för din forskning, bör kontrolleras.

Husförhörslängden 1890-1900 i Örkened.
©Sven Hellgren, Lönsboda.
(version 2019-09-22)