Baksidan


På baksidan får sådant hamna, som inte passat in någonstans på hemsidan. Det rör sig bl.a. om en del texter, som hunnit bli producerade under årens lopp. En del är kanske lite vidbränt och ojäst, annat kan vara mer välgräddat. Än så länge finns det inte så många bakverk, men fler kan komma att dyka upp ur fyndlådan.


Ängö i det förslutna
Ett minne från Ölandshamnen i Kalmar
Stadshotellet rivet?
Utdrag ur en resedagbok 27 juli 1998
Ur min sällsamma öken
Den fattige riddarens inre monolog
Tidigare månaders tankar
Åter till startsidan
Sven Hellgren, Lönsboda.     (2013-08-31)