Beskrivning

till den digitala versionen av Kyrkböcker i Örkened.

Sidorna är försedda med länkar, så man kan länka sig mellan dem. Länkarna är understrukna och i de färger webbläsaren är inställd för. För att länka sig tillbaka till föregående sida, användes webbläsarens "bakåtknapp" (markerad med en vänsterpil), som vanligtvis finns till vänster uppe i verktygsfältet.
Knappar med blädderhjälp finns dessutom på samtliga sidor:
Föreg. sida  bläddrar bakåt till föregående sida i boken
Nästa sida  bläddrar framåt till nästa sida i boken
Byar  bläddrar tillbaka till valet av byar i den aktuella husförhörslängden/församlingsboken
Sidor  bläddrar tillbaka till valet av sidor i den aktuella byn i husförhörslängden/församlingsboken
Startsidan  bläddrar tillbaka till startsidan
Beskrivning  bläddrar till hjälpsida med beskrivning
Vidare beskrivning finns i anslutning till de olika kyrkböckerna.
Husförhörslängden 1890−1900 och Församlingsboken 1900−1910 visar sidorna på samma sätt som i originalböckerna. Detaljerad beskrivning finns i anslutning till sidorna.
(Endast husförhörslängden kommer att kompletteras f.n.)
Upphovsrätt. Sidorna skyddas av upphovsrättslagen och är endast till för enskilt bruk. Det är således inte tillåtet att kopiera eller distribuera dem vidare, publicera dem eller lagra dem i andra elektroniska databaser eller andra elektroniska system utan överenskommelse i förväg. Enskilda uppgifter ur registret får brukas fritt.
Observera att dessa sidor utgör en sekundärkälla. Uppgifter, som är viktiga för din forskning, bör i möjligaste mån kontrolleras.
Kontakt:
Sven Hellgren, Box 71, 283 02 Lönsboda.
Tel: 0479-213 25, 070-568 21 69
E-post: sven@grisabanan.se.

Beskrivning till Kyrkböcker i Örkened.
(version 2019-09-22)   © Sven Hellgren, Lönsboda