Öknamn i ÖrkenedÖknamnsgruppen

År 1994 bestämde sig styrelsen i Örkeneds hembygdsförening att starta ett par studiecirklar, för att få nya aktiviteter även vintertid. Bl.a. startades då en studiecirkel, som skulle inventera öknamnen i Örkeneds socken.

Förr hade de flesta personer i socknen tillnamn, eller öknamn som vi kallar dem till vardags. Inventeringen går ut på att notera tillnamnen/öknamnen, försöka klarlägga deras ursprung och samla in uppgifter om personerna som burit dessa namn.

Öknamncirkeln startade den 26 januari 1994 med 14 deltagare i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Idag är endast en av de urprungliga deltagarna kvar. Av olika skäl har deltagare slutat, medan nya deltagare hela tiden har tillkommit. Idag består gruppen av 7 entusiastiska personer. Men idag är det inte många personer kvar, som minns de gamla tillnamnen/öknamnen.
Ledare för gruppen har hela tiden Sven Hellgren varit. Han var den som tog initiativet till denna unika inventering av öknamnen i socknen.

Hela tiden har det gällt att hitta nya källor, eller nya vinklar, för att komplettera med "nya" öknamn. Det innebär också förkovran i folkbildningens anda, medan inventeringen pågår.


Källor: För persondata är det huvudsakligen husförhörslängder och äldre taxeringslängder, samt tidningsnotiser vid hyllningar eller dödsfall. Uppgifter om tillnamn/öknamn hämtas av naturliga skäl främst från det egna minnet och genom intervjuer.
För att kunna friska upp minnet, har kyrkogården varit ett viktigt arbetsfält. Även platser och byggnader i samhället, där folk har bott, har varit till nytta.


Tillbaka till startsidan

Kontakta öknamnsgruppen för synpunkter eller frågor: oknamn@grisabanan.se
Kontakt: Sven Hellgren,  Box 71,  283 02  Lönsboda.

Sidan uppdaterad senast 2023-06-19.