Öknamn i Örkened

Öknamnsdag i Lönsboda
Söndagen veckan efter midsommar i Bygdegården.
Öknamnsgruppen har alla sina databaser tillgängliga att söka i.
Även dokumentation och annat material finns tillgängligt.

Ett kort föredrag om något som berör öknamnen.

Fotoklubben Fix presenterar "nya" bilder på folk och miljöer i Örkened.
Även de mer än 3.000 bilder, som visats tidigare år finns tillgäng-
liga i pärmar. Bilderna visas sedan hela sommaren under
Bygdegårdens öppettider.

Bygdegårdens mycket sevärda museum håller öppet.
Kaffeservering.

En dag väl värd att besöka!

Öknamnsgruppen
Örkeneds Hembygdsförening

Publicerad 2019-06-30.