Öknamn i Örkened

Öknamnsdagen i Lönsboda
som regel söndagen veckan efter midsommar.

Planeras söndagen den 30 juni 2024, kl. 13:00-16:00.
Öknamnsgruppen har alla sina databaser tillgängliga att söka i.
Även dokumentation och annat material finns tillgängligt.

Ett kort föredrag om någon eller några personer med öknamn
brukar även hållas.

"Nya" bilder på folk och miljöer i Örkened.
Även de mer än 3.000 bilder, som visats tidigare år finns tillgäng-
liga i pärmar. Bilderna visas sedan hela sommaren under
Bygdegårdens öppettider.

Bygdegårdens mycket sevärda museum håller öppet.
Kaffeservering.

En dag väl värd att besöka!

Öknamnsgruppen
Örkeneds Hembygdsförening

Publicerad 2023-10-12.