Marsvinsholms Skulpturpark

I sex år har ägarna till Marsvinsholms slott upplåtit sin park för en årlig skulptur-
utställning. Olika verk varje år. Fukiko har deltagit åren 2008, 2009, 2011 och även 2012.

Marsvinsholms slott ligger utmed väg E65, en mil väster om Ystad.

marsvinsholms-skulpturpark.se

 


2008

 


2009

 


2011

 


2012

     

2012-12-29