Örkeneds-Dialekten

ÖrkenedsDialekten
Under det förra seklet övergick socknen, från att ha varit ett utpräglat bondesamhälle med äldre brukningsmetoder, till att bli ett industrialiserat och modernt urbant samhälle, med många influenser utifrån. Det har gjort att den lokala dialekten under dessa hundra år har slätas ut och att många av orden och uttrycken hunnit falla i glömska.

ÖrkenedsDialekten
utgavs 2007 på en CDROM, avsedd för PC-dator med Windows (MS Explorer). Den innehåller cirka 6.400 ord och uttryck på dialekt från Örkened. Urvalet speglar den första hälften av 1900-talet, men även äldre och yngre ord finns med. Samtliga ord och uttryck visas med sin rikssvenska motsvarighet och i vissa fall även med förklaringar. De illustreras alla med en ljudinspelning. I några fall illustreras även enstaka ord med en bild. Vidare kan dialekten höras i uppläsningar och berättelser.
Obs! Datorn måste ha möjlighet att återge ljud!

Pris och beställning
FÖRSÄLJNINGEN HAR UPPHÖRT
FUNGERAR INTE I MODERNA WEBBLÄSARE


Frågor
Frågor angående CD-skivan kan skickas till  sven@grisabanan.se eller vanlig post till Sven Hellgren, Box 71, 280 70 Lönsboda eller ställas per telefon 0479-213 25.  Senast uppdaterad 2017-12-12.